top of page

Valdes priekšsēdētājs

Andris Lapiņš

Tālrunis: 29284817 

E-pasts: andris@mars-kokapstrade.lv

Ražošanas vadītājs

Aigars Bukovskis

Tālrunis: 29243577  

E-pasts: aigars@mars-kokapstrade.lv

Tirdzniecības menedžeris

Ivo Lapiņš

Tālrunis: 29396147; 63323188

E-pasts: ivo@mars-kokapstrade.lv

Grāmatvede

Agita Grieze

Tālrunis:  63374189

 

E-pasts: agita@mars-kokapstrade.lv

Lietvede

Iveta Zalāne

Tālrunis: 63374189 

E-pasts: info@mars-kokapstrade.lv

Rekvizīti

SIA "MARS"

LV 46103002907

Tālr. 63374189; 29396147

E-pasts: info@mars-kokapstrade.lv

"MARS", Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV - 3301

 

SEB BANKA

SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

IBAN konta Nr.: LV30UNLA0011001467598

bottom of page